På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Värdepapper

Ingen alt-text
Ingen alt-text

I både upp- och nedgång

Med Warranter tar du del av aktiers värdeförändring utan att köpa själva aktien och kan tjäna pengar både vid upp- och nedgång (beroende av om du köper en köp- eller säljwarrant).

Du kan få ut mer procentuellt än vid aktieinnehav, men kan också förlora satsat kapital även vid små kursrörelser i underliggande aktier.

Så här handlar du Warranter

Banken ger ut (emitterar) Warranter på utvalda aktier eller aktieindex. Warranterna VPC-registreras och noteras på Stockholmsbörsen. Löptiden för Warranterna varierar, men är normalt upp till 2 år räknat från första försäljningsdagen.

Du kan som minst köpa 1000 warranter- en handelspost. Warranterna handlas med viss mutiplikator, exempelvis 0,1. Det innebär att en warrant motsvarar 0,1 aktie. Det krävs alltså 10 warranter per aktie.

Värdet

Warrantens slutlikvid bestäms av aktiens eller index slutkurs under ett antal dagar i slutet av löptiden. Om slutkursen överstiger köpwarrantens lösenpris får du ett belopp som motsvarar värdeökningen på aktien eller index för varje handelspost, med hänsyn tagen till warrantens multiplikator. Skulle slutkursen vara lägre eller lika med lösenpriset förfaller köpwarranten värdelös och du förlorar din insats. Omvänt gäller för säljwarranten; skulle slutkursen vara högre eller lika med lösenpriset förfaller säljwarranten utan värde.

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker