På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Konto

Ingen alt-text
Ingen alt-text

Bra ränta till låg risk

Med ett Fasträntekonto väljer du att binda pengarna från tre månader upp till fem år. Delar du upp dina ränteplaceringar på olika löptider kan du öka din likviditet och minska risken vid omsättning av kontot.

  • Garanterad avkastning som är känd vid placeringstillfället
  • Högre ränta när du binder pengarna men till låg risk
  • Välj den bindningstid som passar dig, från tre månader upp till fem år

 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Läs mer nedan. 

Fasträntekonto ränta per 2019-12-23

Löptid Ränta Eff.ränta
360/360
3 mån 0,05 %  
6 mån 0,15 %  
1 år 0,10 % 0,10 %
1,5 år 0,11 % 0,11 %
2 år 0,12 % 0,12 %
3 år 0,26 % 0,26 %
4 år 0,46 % 0,46 %
5 år 0,65 % 0,65 % 

 

Så här fungerar Fasträntekonto

Fasträntekontot ger dig en bra ränta eftersom du sätter in ett belopp, minst 5 000 kronor för privatperson/enskild näringsidkare och minst 50 000 kronor för juridisk person, och binder pengarna från tre månader upp till fem år. För juridisk person gäller max belopp 5 mkr per kund. Räntan ligger fast under den period som du har bundit pengarna. 

Skillnad ränta Fasträntekonto och årseffektiv ränta

Räntan på Fasträntekonto beräknas utifrån det faktiska antalet kalenderdagar delat med 360. Räntan på Fasträntekonto beräknas också utifrån att hela räntan betalas ut på slutförfallodagen.

Årseffektiv ränta är ett vanligt sätt att beräkna räntan för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan. Antalet räntedagar är alltid 360 dagar dividerat med 360 för varje helt år. Samtidigt räknas den årseffektiva räntan om, som om räntan årligen betalas ut och att man därigenom kan få en ränta på ränta-effekt.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens webbsida:
> Insättningsgarantin

 

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker