På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Placera

Ingen alt-text
Ingen alt-text

Spara tryggt på konto

Fasträntekonto Sparande med hög ränta till låg risk. Välj att binda pengarna från tre månader till tre år. Räntan fastställs på öppningsdagen.
   

Placeringskonto
Företag

Fria uttag och hög ränta -  redan från första kronan. Med Placeringskonto Företag skapar du en ekonomisk buffert för ditt företag, samtidigt som pengarna alltid finns tillgängliga. 
Ränta Placeringskonto Företag  0,00 %.
   

Sparbankskonto
Företag

Sparkonto för månatlig överföring. Sparandet sker genom månatlig överföring från företagskonto på maximalt 10 000 kr per månad.
Öppning av konto samt uttag/insättning görs endast i samband med besök på banken eller via Telefonbanken Personlig service.
Ett fritt uttag per år, därefter 2 % i uttagsavgift.
Ränta Sparbankskonto Företag 1,05 %.
   
Skogs- och Skogsskadekonto Fördela inkomsten över flera år med placering på Skogskonto. Med ett Skogs- och Skogsskadekonto får du både en jämnare inkomst och lägre marginalskatt.
Ränta Skogskonto  och Skogslikvidkonto  0,90 %.

 

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se.

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker