På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Allmänna sidor

Ingen alt-text
Ingen alt-text

Användarvillkor

1. Allmänt

Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för denna webbplats (www.sormlandssparbank.se) som innehas av Sörmlands Sparbank, Köpmangatan 11, 641 22 Katrineholm, Sverige, organisationsnummer 516401-9639.

Genom att gå in på Sörmlands Sparbanks webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt, har villkoren för produkten eller tjänsten företräde framför Användarvillkoren.

2. Begränsningar i användningen av webbplatsen

Informationen på Sörmlands Sparbanks webbplats härrör från källor som banken bedömer tillförlitliga. Sörmlands Sparbank eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Sörmlands Sparbank garanterar inte att webbplatsen eller de Internettjänster som tillhandahålls via hemsidan fungerar utan avbrott eller störningar.

Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från informationsgivaren, om inte informationsgivaren uttryckligen meddelar att så är fallet.

Sörmlands Sparbank webbplats vänder sig inte till personer, som är förbjudna av lagstiftningen i det land där de är bosatta eller där de är medborgare från att ta del av informationen på en sådan webbplats. Personer som är förbjudna att ta del av informationen eller som är tveksamma till om det är tillåtet för dem att ta del av informationen ombeds vänligen att lämna webbplatsen. Detta gäller särskilt personer som befinner sig i Australien, Japan, Kanada, Storbritannien eller USA.

Om Sörmlands Sparbank anser (utan att Sörmlands Sparbank behöver bevisa det) att tillhandahållandet av tjänster eller produkter kan strida mot lagstiftningen eller andra regler i personens hemland eller i något annat land, kommer Sörmlands Sparbank inte att tillhandahålla tjänster eller produkter till den personen.

3. Finansiella instrument

Sörmlands Sparbank kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer som är tillgängliga på eller via webbplatsen.

4. Ansvarsbegränsning

Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Sörmlands Sparbank ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

5. Upphovsrätt och varumärken

Sörmlands Sparbank - eller en tredje part, som gjort särskilt förebehåll härom - behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar, debatter och liknande på Sörmlands Sparbank webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att Sörmlands Sparbank får lagra, sprida och publicera materialet.

6. Länkning m m

Om Sörmlands Sparbank tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från Sörmlands Sparbanks sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Sörmlands Sparbank är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Sörmlands Sparbank har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

Alla länkar till Sörmlands Sparbanks webbplats ska gå till hemsidan (www.sormlandssparbank.se) om inte annat skriftligen överenskommit med Sörmlands Sparbank. Vid länkning ska all information som länkas från Sörmlands Sparbank webbplats öppnas i ett separat fönster. Informationen får aldrig placeras inom den andra webbplatsens ramar eller under den andra webbplatsens varumärke eller logotyp.

Observera att länkning endast får göras från hemsidor som inte:

  • kränker annan parts rätt,
  • uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, eller
  • strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.


Länkens namn ska alltid innehålla namnet "Sörmlands Sparbank".

Vid generella länkningar till vår startsida ska länkens namn vara "Sörmlands Sparbank". "Till Sörmlands Sparbank webbplats" eller liknande.

Vid specifika länkningar till en tjänst, funktion eller underavdelning ska länkens namn ge en förklaring om vart länken hänvisar, t ex "Till Sörmlands Sparbank billån", "Till Sörmlands Sparbank bolån", "Läs mer om Sörmlands Sparbank billån" eller liknande. Denna typ av förklarande text kan även läggas i en title-tag

Länkningen placeras så att det tydligt framgår att Sörmlands Sparbank inte är avsändare för innehållet på de sidor som länkar till Sörmlands Sparbank.

7. Cookies på Sörmlands Sparbanks webbplats

Sörmlands Sparbanks hemsida innehåller cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska besökaren få information om att hemsidan innehåller cookies, vad de används till och hur de kan undvikas. 

En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen som bland annat används till för att känna igen dig som besökare underlätta användning av webbplatsen.

Olika typer av cookies
Vi använder oss av olika typer av cookies. Den ena typen av cookies, så kallade sessionscookies, lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. För att kunna använda Sörmlands Sparbanks Internetbank och bankens övriga tjänster på Internet måste besökaren tillåta användningen av sessionscookies. Sessionscookies används för att besökaren ska kunna utföra sina bankärenden och försvinner när man loggar ut eller stänger webbläsaren.

Den andra typen, s k persistenta cookies (fasta cookies), sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Sörmlands Sparbank använder persistenta cookies för att följa besökarnas navigering på webbplatsen, för individuella inställningar och för att samla in statistik i syfte att optimera och förbättra webbplatsen. 

En del av dessa persistenta cookies är så kallade tredjepartscookies från trafikmätningsföretag och andra externa parter som Banken anlitar för att följa besökarnas navigering på bankens webbplats. Informationen används bland annat för att förbättra Bankens webbplats och för att anpassa bankens digitala marknadsföring till besökaren även på andra webbplatser.  

Inte acceptera cookies
Om besökaren inte accepterar användningen av cookies kan besökaren göra inställningar via sin webbläsares (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari m fl) säkerhetsinställningar. Om besökaren väljer att inte acceptera cookies kan det medföra att besökaren inte kan utföra sin bankärenden eller behålla personliga inställningar på webbplatsen.

Besökaren kan neka användning av persistenta cookies utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen. Om besökaren nekar användningen av sessionscookies medför det att besökaren inte kan utföra sina bankärenden på webbplatsen.

8. Tillämplig lag och tvister

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker