På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Penningtvättslagen

Ingen alt-text
Ingen alt-text

Person i politiskt utsatt ställning

När du vill ha en ny produkt eller tjänst i banken, behöver vi veta om du är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning, eller om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person. 

Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning:

 • Statschefen
 • Riksdagsledamöter
 • Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet
 • Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
 • Riksrevisorerna
 • Riksbankens direktion
 • Ambassadörer
 • Höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
 • VD eller styrelseledamot i statsägda företag
 • Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera)

Familjemedlemmar och medarbetare omfattas också

Banken måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

Familjemedlem

 • Maka/make, registrerad partner, sambo
 • Barn och deras make/maka, registrerad partner eller sambo
 • Föräldrar

Känd medarbetare

 • Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.
 • Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.
 • Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Företag

Om kunden är ett företag måste banken kontrollera om den direkta eller indirekta ägaren är en person i politiskt utsatt ställning, i de fall innehavet i företaget uppgår till mer än 25 procent eller om personen utövar ett bestämmande inflytande över företaget. 

Ytterligare information

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker