På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

PSD2 – förändrade regler på betalmarknaden

Ingen alt-text
Ingen alt-text

PSD2 – förändrade regler på betalmarknaden

Den 1 maj 2018 uppdateras Betaltjänstlagen i enlighet med EU:s direktiv om betaltjänster (PSD2).

Lagen reglerar nya typer av tjänster för att göra betalningar (Betalningsinitieringstjänster) och att få kontoinformation (Kontoinformationstjänster). Dessutom flyttas bestämmelser om ansvar för obehöriga transaktioner från en särskild lag till Betaltjänstlagen.

Större valmöjligheter för dig som kund


Betalningsinitieringstjänster

Tjänster för att initiera (lägga upp) en betalning från konton som är tillgängliga online kan tillhandahållas av en annan aktör än din bank . Till exempel kan en e-näthandlare erbjuda sina kunder att göra betalningar via en tredjepartsaktör. Betalning via en sådan tjänst innebär att betalaren godkänner att tredjepartsaktören får tillgång till dennes betalkonto i banken för att initiera (lägga upp) betalningen som banken sedan genomför.

Kontoinformationstjänster

Det finns också tredjepartsaktörer som, till exempel på internet eller i en app till smarta telefoner, samlar in och sammanställer information från bankkunders betalkonton som är tillgängliga ”online”. Med en kontoinformationstjänst online kan du välja att få en sammanställd information om dina betalkonton i en eller flera banker.

Avtal med tredjepartsaktörer

Om du vill använda en tredjepartsaktör för att betala eller ansluta dig till en kontoinformationstjänst ingår du ett avtal direkt med en tredjepartsaktör. Banken kommer att lämna information om dina konton till de tredjepartsaktörer som du har valt att nyttja. Det är viktigt att du tänker på att banken inte längre har kontroll över eller ansvar för hur informationen används när du godkänt att informationen ska överföras till en annan aktör. 

Du måste alltid ge ditt medgivande för att använda dessa tjänster. Om du inte vill använda sådana tjänster kan du fortsätta att betala/se din kontoöversikt via banken som vanligt.

Open Banking och API

Är du utvecklare, har idéer för framtiden och vill bli en tredjepartsaktör? Eller vill du, tillsammans med oss, bygga innovativa tjänster och hitta nya vägar? Välkommen till Open Banking och ta del av våra APIs!

Open banking 

Nya regler vid betalning

Felaktig betalning eller obehörig transaktion
Om en betalning blivit felaktigt genomförd eller om en obehörig transaktion har gjorts från ett betalkonto ska du reklamera felet till banken, även i det fall du har använt dig av en betalningsinitieringstjänst hos en tredjepartsaktör.

Tillstånd och registrering

För att en tredjepartsaktör ska få tillhandahålla kontoinformationstjänster och/eller betalningsinitieringstjänster måste företaget ha tillstånd av eller registrerats hos Finansinspektionen eller en motsvarande myndighet inom EU/EES.

Självrisk

Den så kallade självrisken vid obehöriga transaktioner sänks från 1 200 kronor till 400 kronor.

Ansvar för obehöriga transaktioner

Ditt ansvar för obehöriga transaktioner är oförändrat, dvs. högst 12 000 kr, om en transaktion har kunnat genomföras till följd av att du genom grov oaktsamhet brutit mot villkoren för hur du har hanterat ditt kort eller annat betalningsinstrument. Även bestämmelsen som säger att du ansvarar för hela den obehöriga transaktionen, om du har hanterat ditt kort eller annat betalningsinstrument på enligt lagen ett "särskilt klandervärt sätt", är oförändrad.

Återbetalning

Om du har anmält en obehörig transaktion kommer banken att utreda och återbetala beloppet så fort som möjligt. I vissa fall betalar banken tillbaka beloppet trots att bankens utredning av transaktionen inte är färdig. Om utredningen sedan visar att du inte hade rätt att få tillbaka hela beloppet får banken dra det belopp du inte haft rätt till från ditt konto.

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker