• Det nya courtaget gäller när du handlar aktier i vår app eller internetbank.
  • Du behöver inte välja courtageklass, istället är det storleken på affären som avgör courtaget.
  • Du behöver ha en depå i banken, en så kallad värdepapperstjänst.
  • För att komma igång, gå till Spara och placera när du är inloggad.
  • Det nya courtaget gäller för aktiehandel i Sverige, övriga Norden, Baltikum och USA med undantag för Spotlight. 
  • Erbjudandet med noll-courtage (0 kronor) gäller ej för amerikanska aktier och Spotlight. 
  • Växlingsavgift tillkommer vid handel med utländska värdepapper från SEK-konton.

 

Våra värdepapperstjänster

Värdepapperstjänst Bas

Passar dig som vill göra värdepapperaffärer via internetbanken eller appen och inte känner ett behov av ISK eller Kapitalförsäkring. Behöver du hjälp kan du ringa oss eller besöka ett bankkontor. 
> Till värdepapperstjänst Bas

Värdepapperstjänst ISK

I stället för att kapitalbeskattning vid försäljning betalar du en årlig schablonskatt, vilket medför att du inte behöver deklarera för affärer inom ISK. ISK finns för privatpersoner.
> Till värdepapperstjänst ISK

Värdepapperstjänst Kapitalspar depå

Kapitalspar depå kan vara skattemässigt fördelaktigt sätt att spara och lämpligt för dig som är aktiv och engagerad i ditt sparande. I stället för kapitalbeskattning vid försäljning betalar du en årlig schablonskatt. Detta medför att du inte behöver deklarera för vinster och förluster vid försäljning av innehav inom Kapitalspar Depå.
> Till kapitalspar depå

Tänk på!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i aktier innebär en risk och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.