På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Fonder

pappa med ett barn vid vattnet
Ingen alt-text

Spara i fonder

En fond är en samling värdepapper, som aktier eller obligationer, som du äger tillsammans med alla andra som sparar i fonden. Fonden förvaltas av en fondförvaltare.

Vad du bör tänkta på vid val av fond: 

  • Hur hög risk vill du ta med ditt sparande?
  • Vilken avkastning vill du ha?
  • När är pengarna tänkta att användas, det vill säga vilken placeringshorisont har du?


Förhållandet mellan risk och avkastning är grunden i allt sparande. Sparande med låg risk ger normalt lägre avkastning. Sparande med hög risk ger möjligheter till högre avkastning, men det kan även innebära att kapital förlorar i värde.

Fondernas värde svänger upp och ner. En fond med hög risk har större svängningar. Fonderna delas in i olika riskklasser, som är ett mått på hur mycket värdet på en fond varierar under ett visst antal månader.

De vanligaste fonderna är aktiefonder, som placerar i aktier, och räntefonder, som placerar i värdepapper, som ger ränta som exempelvis obligationer. Vanligaste fonderna är aktiefonder som placerar i aktier och räntefonder som placerar i värdepapper som ger ränta som exempelvis obligationer.

Dessutom finns blandfonder som blandar aktier och obligationer, fond-i-fonder vilket är fonder som placerar i andra fonder och hedgefonder, som kan ha olika inriktningar men som ofta försöker skapa en positiv utveckling år från år.

Olika typer av fonder

Aktiefonder – Placerar i aktier. Placeringar i aktiefonder innebär en högre risk än banksparande på konto, eftersom kurserna svänger kraftigare på atkitemarknaden än på räntemarknaden. Inom aktiefonder finns olika placeringsinriktningar.

Blandfonder – Kombinerar räntesparandets trygghet och aktiesparandets möjligheter till god avkastning.

Etikfonder – Innehåller både aktie- bland eller räntefonder. I en etiskfond påverkas etiska bedömningar valet av en investering tillsammans med traditionell finansiell analys.

Fond-i-fond är namnet på fonder där förvaltarna investerar i andra fonder istället för i enskilda värdepapper.

Hedgefonder - Målsättningen för alla hedgefonder är att skydda kapitalet från värdefall genom att skapa en positiv avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen. Ett kännetecken för hedgefonder är att de varken följer utvecklingen på aktiemarknaden eller räntemarknaden. De har istället en utveckling som till en lägre grad beror på hur finansmarknaderna i övrigt rör sig. Därför kan de vara ett bra komplement till en traditionell fondportfölj.

Räntefonder – passar dig som vill undvika de kraftiga kurssvängningar som kan förekomma i aktiefonder. Korta räntefonder har lägst risk av alla typer av fonder, och placerar i räntebärande värdepapper med en genomsnittlig löptid på upp till ett år. 
Långa räntefonder är lämpliga för dig som vill ha ett långsiktigt räntesparande. Värdet kan sjunka om marknadsräntorna stiger, men svängningarna är inte lika stora som i aktiefonder.

 

Informationen på denna sida är framställd av Sörmlands Sparbank för allmän distribution. Sidan är framställd i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank och Sparbankerna påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Adress: Sörmlands Sparbank, Köpmangatan 11, 641 22 Katrineholm.


Relevanta länkar


Fondtorget

Fondtorget är en handelsplats för Sörmlands Sparbanks utbud av fonder från Swedbank Robur och andra fondbolag., som består ca 550 fonder från ett 60-tal fondbolag.

> Till Fondtorget

> Swedbank Robur

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker