På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Olika konton

Gröna växter i en vit kruka
Ingen alt-text

Fasträntekonto

Fasträntekonto passar dig som vill ha bra ränta till låg risk. Du kan välja på att binda pengarna från tre månader upp till fem år.

  • Du kan välja på att binda pengarna från tre månader upp till fem år 
  • Du vet exakt hur mycket pengar du kommer att ha vid spartidens slut
  • Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin

 

Fasträntekonto ränta per 2019-12-23

Löptid Ränta Eff.ränta
360/360
3 mån 0,05 %  
6 mån 0,15 %  
1 år 0,10 % 0,10 %
1,5 år 0,11 % 0,11 %
2 år 0,12 % 0,12 %
3 år 0,26 % 0,26 %
4 år 0,46 % 0,46 %
5 år 0,65 % 0,65 % 


Räntan fastställs på öppningsdagen. Räntan ovan är exempelränta. För dagsaktuell ränta, ring Telefonbanken eller besök något av våra kontor. Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.

Om pengarna tas ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen, fram till slutförfallodagen. 

Så här fungerar Fasträntekonto

Fasträntekonto innebär att du binder insatt kapital under en angiven tidsperiod. Minsta belopp för insättning är 5 000 kronor för privatperson och minst 50 000 kronor för juridisk person. Bindningstiden är från tre månader upp till fem år. Räntan ligger fast under den period som du har bundit pengarna.

Skillnad ränta Fasträntekonto och årseffektiv ränta

Räntan på Fasträntekonto beräknas utifrån det faktiska antalet kalenderdagar delat med 360. Räntan på Fasträntekonto beräknas också utifrån att hela räntan betalas ut på slutförfallodagen.

Årseffektiv ränta är ett vanligt sätt att beräkna räntan för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan. Antalet räntedagar är alltid 360 dagar dividerat med 360 för varje helt år. Samtidigt räknas den årseffektiva räntan om, som om räntan årligen betalas ut och att man därigenom kan få en ränta på ränta-effekt.

Pris

  • Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år
  • Räntan ligger fast under angiven bindningsperiod
  • Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För belopp överstigande 5 000 000 kronor ta kontakt med en rådgivare för uppgift om aktuell ränta.
  • Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: 
› www.insattningsgarantin.se 


> Tillbaka till lista
Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker