På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Kundskydd

Ingen alt-text

Bryttidpunkter 

Bryttiderna för handel med Swedbank Roburs fonder är bestämda med hänsyn till öppettiderna för de marknader som fonderna placerar på.

När du köper och säljer fonder så handlar du alltid till okänd kurs (okänt pris). Kursen sätts först efter den så kallade bryttiden, och efter att din order har kommit till fondbolaget. Om din order kommer till fondbolaget efter att bryttidpunkten har passerat, så flyttas den till nästa bankdags bryttid och genomförs oftast till nästa dags kurs.

Bryttiden kan skilja sig åt mellan olika fonder. För Swedbank Roburs fonder gäller följande bryttidpunkter:

06.00 Swedbank Roburs aktiefonder med övervägande innehav i Asien och Swedbank Robur Global Emerging Markets.
13.00 Swedbank Robur Afrikafond
15.00 Swedbank Robur Rysslandsfond
15.30 Swedbank Roburs räntefonder som placerar i svenska räntepapper. Swedbank Robur fond-i-fonder med innehav i svenska räntefonder. Access Trygg, Premium Försiktig, Premium Balanserad, Premium Modig och Bas Ränta.
16.00 Swedbank Roburs aktiefonder, blandfonder och de räntefonder som placerar i utländska räntepapper. Swedbank Robur fond-i-fonder med innehav av räntefonder Bas Solid, Bas Mix, Bas Action.

 

Tidigare bryttidpunkt för vissa fonder

Swedbank Robur har tidigarelagt bryttidpunkten för en del fonder, för att skydda andelsägarna mot så kallad market timing. Market timing, eller otillbörlig fondhandel, innebär att investerare kan utnyttja tidszonsskillnader mellan de olika marknaderna där fondens innehav är placerade.

Fondhandeln bryts tidigare vid svenska helgdagar

I samband med vissa svenska helger håller aktie- och räntemarknaderna helt stängt eller stänger sin handel tidigare än vanligt. Då bryter Swedbank Robur också handeln tidigare i de fonder som placerar mer än 50 procent av sina innehav i Sverige.

Är en marknad stängd, så kurssätts inte fonderna alls. När marknader stänger sin handel tidigare, så kurssätts fonderna tidigare på dagen. Det betyder att du behöver registrera köp, försäljning eller byte i svenska räntefonder senast klockan 11.00 och i svenska aktiefonder senast klockan 12.30 för att handla till den dagens kurs. Lägger du din order efter dessa bryttidpunkter, så genomförs den i normala fall till nästa vardags kurs.

Vissa fonder kurssätts inte på utländska helgdagar

Även utländska marknader håller ibland stängt i samband med helgdagar. En fond som placerar mer än sammanlagt 50 procent av sina innehav på en eller flera stängda marknader kan inte kurssättas. Några utländska marknader som ofta påverkar kurssättningen av Swedbank Roburs fonder är Amerika, Asien och Luxemburg.

Bryttidpunkter i Swedbank Försäkrings pensions- och försäkringsprodukter från 19 april 2013


Premieinbetalning

  • En grundförutsättning för att köpet ska kunna ske till orderdagens slutkurs, är att inbetalningen verkställs minst 1 timme innan fondens bryttid.

 

Fondbyte

  • En grundförutsättning för att försäljning ska kunna ske till orderdagens slutkurs, är att försäljningen görs minst 30 minuter före fondens bryttid.
  • Betalningen för försäljningen når Swedbank Försäkring nästa dag.
  • Köpet sker därför normalt nästa dag till den dagens slutkurs.

 

Annan bryttid för fondbyte hos Pensionsmyndigheten

Bryttidpunkten för byte av premiepensionsfonder bestäms av Pensionsmyndigheten. Tidpunkten är 18.00 på vardagar. Byten gjorda före denna tidpunkt får i normala fall nästa dags kurs.

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker