På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

MiFID - starkare kundskydd och IDD

Ingen alt-text
Ingen alt-text

Så här fungerar passandebedömning 

Enligt lagen om värdepappersmarknaden måste banken säkerställa att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att handla med värdepapper. Det kallas passandebedömning och ska skydda dig som är aktiv på värdepappersmarknaden.

Hur går passandebedömningen till?

Om du vill handla med komplicerade värdepapper, exempelvis warranter och derivat, måste du först svara på frågor i en passandebedömning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Frågorna som ställs handlar om din kunskap och erfarenhet av värdepapperstypen du är intresserad av. Utifrån dina svar bedömer banken om produkten passar dig. Bedömningen görs endast första gången du handlar med den aktuella värdepapperstypen.

Indelning av värdepapper

Lagen gör en skillnad på komplicerade och okomplicerade värdepapper. Vid köp och försäljning av okomplicerade värdepapper, såsom aktier och fondandelar, behöver inte banken pröva om affären är passande för dig. Däremot måste banken säkerställa att du har tillräckliga kunskaper och förstår innebörden av affären vid köp och försäljningen av komplicerade instrument, exempelvis warranter och derivat.

>

Okomplicerade finansiella
instrument 

  > Komplicerade finansiella
instrument 


Kundkategorier

En del av regelverket är att alla kunder som handlar med finansiella instrument ska delas in i tre olika kategorier. Anledningen är att anpassa kundskyddet till varje enskilda behov. Privatpersoner och företag betraktas som icke professionella kunder. Kategorin professionella kunder är tillexempel större företag och offentliga organisationer. Den sista kategorin  är tillexempel statliga myndigheter och centralbanker.
De olika kundkategorierna

Frågor och svar passandebedömning

Varför kallar banken mig icke-professionell? Är inte det att nedvärdera mig?

I den engelska versionen av MiFID talas det om ”non professionals”. I svensk lagtext har det översatts till "icke-professionell kund. Det har inte med att göra att man är icke-professionell som person och är alltså ingen värdering. Begreppets syfte är att klargöra om du handlar med finansiella instrument yrkesmässigt eller inte.

Vad är en icke-professionell kund?

Med icke-professionell kund menas att man inte arbetar yrkesmässigt med eller investerar ofta i finansiella instrument. Den som är icke-professionell har det högsta kundskyddet.

Var är en professionell kund?

Det är normalt en kund som arbetar yrkesmässigt med, eller investerar mycket frekvent i, värdepapper. Det kan vara en fondmäklare eller annan som mer professionellt ägnar sig åt affärer med finansiella instrument. Dessa har ett kundskydd men det är inte lika omfattande som för en icke-professionell kund. Bland annat behöver banken vanligtvis inte utföra någon passandebedömning för professionella kunder.

Vad är en jämbördig motpart?

Med jämbördig motpart menas en kund som är en bank, ett finansinstitut eller annan som motsvarar banken. Passandebedömningen behöver i regel inte göras på dessa kunder.

Vad är passandebedömning?

Transaktioner utan investeringsrådgivning gör banken en bedömning om transaktionen passar mot bakgrund av kundens kunskap och erfarenhet av det finansiella instrumentet. En passandebedömning görs inte när det gäller okomplicerade finansiella instrument, exempelvis fonder.

Hur går en passandebedömning till?

Du som är kund får svara på några frågor om det aktuella finansiella instrumentet. Utifrån dina svar bedömer banken om din kunskap och erfarenhet avseende instrumentet passar dig.

Om jag inte vill passandebedömas?

Enligt Lagen om Värdepappersmarknaden så måste du alltid göra en passandebedömning när du gör affärer med komplicerade värdepapper. 

Finns det någon ångermöjlighet på internetbanken om jag inte vill vara passandebedömd?

Nej, då måste du kontakta banken ifall passandebedömningen ska tas bort.

Vad är okomplicerade finansiella instrument?

Exempel på okomplicerade finanseilla instrument är: börsnoterade aktier, obligationer och fondandelar.

Vad är komplicerade instrument?

Exempel på komplicerade instrument är derivatinstrument. Affärer i sådana instrument måste banken göra en passandebedömning, om kunden är en icke-professionell kund.

När måste banken göra en passandebedömning av en kund?

När den som är icke-professionell kund handlar med ett komplicerat finansiellt instrument för första gången måste banken göra en passandebedömning

Vad gäller om jag har handlat med samma instrument tidigare men genom ett annat finansiellt institut?

Eftersom banken vill vara helt säker på att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet måste du göra en ny passandebedömning.

Måste jag passandebedömas om jag på eget initiativ lägger en direkt order?

Ja, om ordern inte gäller ett okomplicerat finansiellt instrument. Men om du på eget initiativ handlar med ett okomplicerat instrument, till exempel aktier, via internetbanken eller som en direkt order på ett bankkontor, behöver du inte genomföra en passandebedömning.

Vad gäller för handel av komplicerade instrument via internet?

Är du icke-professionell kund och handlar komplicerade finansiella instrument på internet kommer du behöva göra en passandebedömning - du får svara på frågor kring din kunskap om instrumentet. En professionell kund förutsätts ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att förstå risken och behöver därför inte göra en passandebedömning.

Behöver jag göra om passandebedömningen varje gång jag köper ett instrument?

Nej, du behöver bara göra en passandebedömningen en gång för varje värdepapperstyp.

 


> Tillbaka till lista
Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker