På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Pension

kvinna sitter vid dator
Ingen alt-text

 

Slipp deklarera varje enskild aktieaffär

På Investeringssparkontot kan du samla enskilda aktier, fonder, räntebärande värdepapper, indexobligationer (SPAX) och andra finansiella instrument.

Investeringssparkonto gör det enklare att spara i aktier och värdepapper utan krångel med deklaration och skattekonsekvenser vid köp, omplacering och försäljning. Det är bara privatpersoner som kan öppna ett Investeringssparkonto.

  • Enkelt att deklarera
  • Enkelt att byta fonder och aktier
  • Enkelt för dig som är aktiv


Investeringssparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin för pengar på kontot och investerarskydd för värdepapper, se nedan. 

Så här fungerar Investeringssparkontot

Investeringssparkontot är en enkel och förmånlig sparform för privatpersoner som vill investera i aktier, fonder och andra värdepapper. Det är en schablonbeskattad sparform, vilket innebär att du betalr en årlig schablonskatt på ditt sparande som baseras på statslåneräntan oavsett om tillgångarna ökar eller minskar i värde. 

Enkelt att köpa och sälja
Du kan när som helst köpa och sälja fonder, aktier och andra värdepapper utan att deklarera varje enskild affär.
Fonder 
Aktier och andra placeringar

Enklare att deklarera 
Du har i princip skattefria aktieutdelningar. Det innebär att du betalar årlig låg schablonskatt på ditt sparande och dina insättningar oavsett om tillgångarna ökar eller minskar i värde. Schablonintäkten för ISK finns på din förtryckta deklarationsblankett.

Exempel på schablonskatt: Om värdet av dina placeringar på investeringssparkontot uppgår till 100 000 kronor beräknas schabloninkomsten till 1250 kronor (1,25 procent*100.000). Skatten baseras på schablonintäkten i inkomstslaget kapital på 30 procent. Det innebär att skatten på sparkapitalet blir 375 kronor (0,375 procent*). *statslåneräntan x skatten 1,25*0,30

Mer om schablonskatt
Att tillgångar schablonbeskattas innebär att värdet på tillgångarna beskattas årligen, oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot. Schablonbeskattning sker genom att 30 % dras i skatt på en schablonintäkt, som beräknas på kapitalunderlaget som finns på kontot.
Kapitalunderlaget: Beräknas till en fjädedel av 1) sparandet vid ingången av varje kvartal och 2) inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjort till konto. 
Schablonintäkt: Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan (vid utgången av november året innan). Schablonintäkten för investeringssparkonto ska beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Schablonskatt: På schablonintäkten beräknas 30 procent skatt.

Sparanden som omfattas av schablonbeskattning

Samtliga kapitalförsäkringsprodukter.

Öppna en värdepapperstjänst
När du öppnar ett investeringssparkonto ska du också ansluta en värdepapperstjänst och/eller ett fondkonto (oavsett om du har tjänsterna sedan tidigare). Då kan du enkelt samla ditt sparande i aktier, fonder och andra värdepapper.

Mer om värdepapperstjänster för ISK

 

Pris

Ränta på kontanta medel: 0 %
Avgfit ISK: 0 kr
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepappertstjänst än Värdepappertstjänst Bas betalar du en depåavgift. 

Mer om Värdepappertjänster för ISK 

Information om den statliga insättningsgaranti och investerarskydd

Likvida medel inom ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, exempelvis försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens webbsida.

Investerarskydd

Banken håller kunders värdepapper skilda från bankens egna tillgångar, vilket innebär att din rätt till värdepappren normalt inte påverkas av om banken skulle försättas i konkurs.

Investerarskyddet träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att en kund ändå inte kan få ut sina värdepapper från banken. Enligt lagen om investerarskydd har då kunden rätt till ersättning för förlorade tillgångar med sammanlagt högst 250 000 kronor per kund och institut. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet.

Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.

> Försköpsinformation/Särskild information (pdf)

Generationsfonder

Passar dig som vill ha ett bekvämt pensionssparande. Generationsfonden anpassas efter vart du är i livet och säkerställer att ditt sparkapital bevaras ju närmare pension du kommer. 
Läs om Generationsfonder

Gör en pensionsprognos i Internetbanken.
I samarbete med:
I samarbete med minpension

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker