På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

SPAX & Bevis

Kvinna med en bok sitter på en parkbänk.
Ingen alt-text

Trygghet och möjlighet i samma placering

En SPAX är en strukturerad produkt med kapitalskydd där avkastningen är kopplad till en underliggande marknad, till exempel aktie-, ränte- eller valutamarknaden.

  • Trygghet och möjlighet i samma placering
  • Lägre risk än att investera direkt i underliggande marknad och möjlighet att investera i svåråtkomliga regioner och marknader
  • Riskerat belopp är känt på förhand (courtage plus eventuell överkurs)


Så här fungerar Spax

Swedbanks SPAX är en obligation där avkastningen är knuten till en eller flera marknader. Det kan vara aktiemarknaden i en världsdel, ett land eller en utvald bransch. Avkastningen kan även vara kopplad till tillgångar som räntor, valutor och olika sorters råvaror - var för sig eller i kombination. Det är i SPAX marknadsrelaterade del som stora möjligheter till avkastning finns.

SPAX ger både trygghet och möjligheter. Trygghet eftersom du alltid får tillbaka det nominella beloppet. Möjligheterna ligger i att avkastningen är knuten till en eller flera marknader, till exempel aktiemarknaden. Går den underliggande marknaden bra får du mer pengar tillbaka. Går den sämre får du ändå tillbaka nominellt belopp. I vissa SPAX är du även garanterad en viss avkastning.

Löptiden för en SPAX kan vara allt från sju månader till åtta år. SPAX passar dig som vill ha ett tryggt sparande men med möjligheten att öka ditt kapital utan att riskera insatsen. Om du vill sälja din SPAX i förtid finns en andrahandsmarknad, se Omplaceringar.

Våra SPAXAR är registrerade hos Euroclear Sweden AB och tas upp till handel på listan OMX STO Retail Bonds Structured Products där även kurser publiceras. Kurser publiceras även på tidningarnas börssidor och på sidan kurser.

Kurser Strukturerade produkter

Risker

Om du inte säljer din SPAX innan löptiden har gått ut är det en sparform med lågt risktagande. Utvecklas den aktuella marknaden gynnsamt tar du del av tillväxten. Om inte får du ändå tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen. Kapitalskyddet gäller på förfallodagen och ger tillbaka det nominella beloppet. Om investeringen har en överkurs täcks inte den delen av kapitalskyddet.

Pris

Lägsta belopp att investera är normalt 10 000 kr och courtaget är 1,5%. För de produkter där löptiden understiger 18 månader är courtaget lägre, se aktuellt produktblad för ytterligare information. Courtaget beräknas på det investerade beloppet, det vill säga nominellt belopp plus eventuell överkurs. Vid köp och försäljning under löptiden utgår ett courtage om 0,5 procent, dock minst 150 kronor, om du har depå, alternativt minst 200 kronor om du har VP-konto.

För tillfälligt har vi inget erbjudande om strukturerade produkter. 

> SPAX kurser

> SPAX kurser onoterade

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker