På vår hemsida sormlandssparbank.se använder vi cookies för att förbättra vår upplevelse av hemsidan, för att följa upp användningen samt marknadsföring av våra tjänster och produkter. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookie
Printheader bild

Pris & Räntor Privat

Eklöv
Ingen alt-text

Aktuella räntor och villkor

Konto

Ränta & villkor

Privatkonto

 • Fria uttag
 • Ränta 0,00 %
 • Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
 • Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
 • Övertrasseringsavgift 95 kr tas ut efter 3 dagar om kontot övertrasserats med mer än 200 kronor. 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, se nedan

Ungdomskonto 
För barn och ungdomar 0-20 år

 • Fria uttag
 • Ränta för närvarande: 0,05 %
 • Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
 • Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
 • Övertrasseringsavgift 95 kr tas ut efter 3 dagar om kontot övertrasserats med mer än 200 kronor. 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, se nedan

e-sparkonto

 • Ränta 0,00 %
 • Fria uttag genom överföring mellan konton
 • Öppnas i internetbanken 
 • Max 3 konton 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, se nedan

Sparkapitalkonto 

 • Ränta på saldo över 50 000 kronor 0,00 %, beräknas från första kronan.
 • Ränta på saldo under 50 000 kronor 0,00 %
 • Fria uttag 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, se nedan

Sparkonto Extra 

 • Ränta 0,00 %
 • Två fria uttag per år, därefter 1 % uttagsavgift. Uttagsavgiften räknas av vid ränteutbetalning vid årets slut eller vid kontoavslut. Uttagsräntan kan aldrig överstiga kontots intäktsränta.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, se nedan

 Sparbankskonto

 • Ränta 1,05 %
 • Ett fritt uttag, därefter uttagsavgift på 2 % på uttaget belopp. Uttagsavgiften räknas av vid ränteutbetalning vid årets slut eller vid kontoavslut. Uttagsräntan kan aldrig överstiga kontots intäktsränta.
 • Insättning per månad är max 2 000 kronor.
 • Uttag/Insättning kan endast göras i samband med besök på bankkontoret eller via Telefonbanken Personlig service.
 • För att öppna konto måste du vara ansluten till något av våra kunderbjudanden Eken, Premium eller Guldeken.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, se nedan

Spara & Bokonto

 • Ränta  0,10 %
 • Fritt uttag för att köpa bostad tidigast efter ett år om finansiering sker hos sparbanken. 
 • Uttagsavgift 1 % på uttaget belopp. Uttagsräntan kan aldrig överstiga kontots intäktsränta för gällande år.
 • Tidigast ett år efter att sparandet påbörjats kan du efter sedvanlig kreditprövning låna upp till tre gånger det sparade beloppet. 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, se nedan

Betal- & kreditkort

 • Ränta 1,05 % på belopp upp till 50 000 kr
 • Insättning sker via Bankgiroinbetalning
 • Uttag kan endast ske via uttagsautomat eller köp.
 • På förfallodag belastar aktuell skuld kortets tillgodohavande.
  Vid positivt saldo räknas räntan på det beloppet under nästkommande period.
  Vid underskott finns möjligheten att betala in hela skulden eller delbetala.

 • Vid delbetalning ska minst 1/20 av skulden betalas, dock minst 150 kr. 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, se nedan

Fasträntekonto

 • Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
  > Se aktuell ränta
 • Räntan är fast under angiven bindningsperiod
 • Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person gäller max belopp 5 mkr. 
 • Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, se nedan

Investeringskonto
 • Ränta på kontanta medel 0 %
 • Avgift ISK: 0 kr
 • Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto
 • Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
  Mer om Värdepapperstjänster för ISK.
 • Endast privatpersoner kan öppna Investeringssparkonto


Kontanta medel på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, se nedan

Individuellt

Pensionssparande

 • Ränta 0% 
 • Kostnaden är 2 procent av värdet på sparkapitalet, dock högst 125 kronor per år. Därtill tillkommer följande, beroende på hur sparandet placeras:

 • Fondförvaltningsavgift för valda fonder.
 • Courtage för handel med aktier och andra värdepapper via internet är 0,09 % på köpeskillingen, minst 99 kr.
 • Courtage för handel med aktier och andra värdepapper via kontor eller 0771-350 350 är 0,5 % på köpeskillingen, minst 150 kronor.
 • Flyttavgiften till annan bank är 500 kronor.

Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Depå konto

 • Ränta 0 %
 • Fria uttag 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, se nedan

Skogskonto & Skogsskade konto

 • Ränta 1,15 %
 • Konto för uppskjuten beskattning 


Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, se nedan

Skogslikvidkonto

 • Ränta 0,90 %
 • Konto för uppskjuten beskattning

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, se nedan

 

Konton som inte nyöppnas

Sörmlandskonto

(nyöppnas ej)

 • Ränta 0%
 • Fria uttag

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, se nedan

Sparandekonto (nyöppnas ej)

 • Ränta:
  0 % på belopp upp till 100 000 kr 

  0 % på belopp mellan 100 000 - 250 000 kr
  0 % på belopp över 250 000 kr 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, se nedan

 

 *Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. 

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.
För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: 
www.insattningsgarantin.se.

Låt din lön, pension, studiestöd eller andra utbetalningar sättas in automatisk på ditt konto

> Anmäla ditt konto här.

Mer information

> Statliga insättningsgarantin 

Printfooter bild
Användarvillkor   Cookies


Telefon 0771-350 350
Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker